Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE
EXPO

Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE

54views

(TBTCO) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2358/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch triển khai Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”. Ảnh minh họa Triển lãm Thế giới (WORLD EXPO) là triển lãm phi lợi nhuận, có chủ đề mang tính thời đại, là một trong những sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất, thu hút hầu hết các quốc gia tham dự cùng nhau chia sẻ ý tưởng, giao lưu học hỏi, sáng tạo, cùng phát triển; quảng bá hình ảnh […]

Leave a Response

Joy
Hi there! I am an editor at WorldEventNews. I mainly cover Expo 2020. If you like our news, please bookmark our website and visit often to see our posting. For further related information, please contact 'editor@worldeventnews.com'. Thanks!